Prawa dziecka

APEL TWOJEGO DZIECKA

CZYM DZIECKO ŻYJE,
TEGO SIĘ NAUCZY

Jeśli dziecko żyje w atmosferze krytyki,
uczy się potępiać.
Jeśli dziecko doświadcza wrogości,
uczy się walczyć.
Jeśli dziecko musi znosić kpiny,
uczy się nieśmiałości.
Jeśli dziecko jest zawstydzone,
uczy się poczucia winy.
Jeśli dziecko żyje w atmosferze tolerancji,
uczy się być cierpliwym.
Jeśli dziecko żyje w atmosferze uczciwości,
uczy się sprawiedliwości.
Jeśli dziecko żyje w atmosferze aprobaty,
uczy się lubić siebie.
Jeśli dziecko jest akceptowane i chwalone,
uczy się doceniać innych.
Jeśli dziecko żyje w poczuciu bezpieczeństwa,
uczy się ufności.
Jeśli dziecko żyje w atmosferze akceptacji i przyjaźni,
uczy się tego, jak znaleźć miłość w świecie.

Autor nieznany, Los Angeles 1991 r.

SZEŚĆ PRZYKAZAŃ DLA RODZICÓW

 1. KOCHAJ DZIECKO –
NIECH CZUJE SIĘ POTRZEBNE I BEZPIECZNE.

         2. SZANUJ DZIECKO –
NIGDY SIĘ Z NIEGO NIE ŚMIEJ.

         3. PANUJ NAD SWOIM ZACHOWANIEM –
NIECH BĘDZIE KONSEKWENTNE I SPOKOJNE.

        4.  NIE MĘCZ DZIECKA –
OCZEKUJĄC OD NIEGO WIĘCEJ NIŻ MOŻNA.

         5. ODPOWIADAJ ZAWSZE NA JEGO PYTANIA.

         6. UNIKAJ GRÓŹB I OBIETNIC,
KTÓRYCH NIE MOŻESZ SPEŁNIĆ.