Cele

Cele naszego przedszkola to:

 • wychowanie ludzi szczęśliwych, otwartych na świat, śmiałych, gotowych do podejmowania wyzwań
 • wspomaganie wszechstronnego rozwoju dziecka poprzez aktywność umysłową, artystyczną oraz ruchową
 • zapewnienie poczucia bezpieczeństwa, szacunku i akceptacji
 • wspieranie oddziaływań wychowawczych i edukacyjnych rodziców
 • kształtowanie postaw moralnych i proekologicznych
 • stwarzanie warunków do poznawania świata poprzez eksperymentowanie, działanie oraz przeżywanie
 • podejmowanie działań profilaktyczno- wychowawczych oraz organizowanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej
 • przygotowanie dzieci do edukacji szkolnej
 • rozwijanie zainteresowań i pasji
 • wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych poprzez aktywność muzyczną i plastyczną
 • budowanie wiedzy o świecie społecznym, technicznym i przyrodniczym