Dokumenty

Nasze dokumenty

Przedszkola działają na podstawie uchwalonego statutu, który dostępny jest do wglądu u dyrekcji przedszkola. Ponadto w przedszkolu obowiązuje regulamin wycieczek, kart, przynoszenia zabawek.