Kadra

Kadrę pedagogiczną  przedszkoli Słoneczny Domek  stanowią wykształceni, wykwalifikowani i doświadczeni nauczyciele. Są to odpowiednio przygotowani i kreatywni pedagodzy, osiągający wysokie efekty w pracy z Dziećmi, w zakresie rozwijania ich potencjalnych możliwości oraz rozbudzania ciekawości poznawczej.
W podejmowanych działaniach nauczyciele stymulują wszystkie sfery osobowości dzieci, dbając o ich harmonijny rozwój. Wspomaganie rozwoju na tym etapie edukacji odbywa się w miłej, serdecznej, przyjacielskiej atmosferze, gdzie stawiane zadania dostosowane są do możliwości, potrzeb, zainteresowań oraz wieku dziecka.
Przedszkola posiadają wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez m.st. Warszawa.
Wszyscy nauczyciele posiadają wymagane wykształcenie uprawniające do pracy z dziećmi w przedszkolu. Aby zapewnić jak najlepszą i fachową opiekę dla Państwa dzieci, nauczyciele dokształcają się i wzbogacają swoje umiejętności podczas kursów, warsztatów oraz szkoleń.

Nasz team

Monika Zalewska

Nauczycielka

Monika Zalewska

Nauczycielka

Monika Zalewska

Nauczycielka

Monika Zalewska

Nauczycielka