Kodeks przedszkola

KODEKS PRZEDSZKOLAKA ZE SŁONECZNEGO DOMKU

 • Jestem uprzejmy i życzliwy dla innych.
 • Stosuję w różnych sytuacjach zwroty grzecznościowe: proszę, dziękuję, przepraszam.
 • Mówię „dzień dobry” na powitanie i „do widzenia” na pożegnanie (w przedszkolu, spotykając sąsiadów, idąc z opiekunami do rodziny i znajomych itp.)
 • Witam się z kolegami również poza przedszkolem.
 • Szanuję osoby dorosłe, inne dzieci i siebie (jestem opiekuńczy, wyrozumiały, przyjazny, tolerancyjny, szanuję pracę innych itp.).
 • Uważnie słucham wypowiedzi innych i nie przerywam nikomu.
 • Czekam na swoją kolej podczas rozmowy.
 • Gdy ktoś do mnie mówi, patrzę na niego.
 • Nie przeszkadzam dorosłym, gdy rozmawiają.
 • Szanuję i liczę się ze zdaniem innych osób.
 • Słucham poleceń nauczyciela.
 • Mówię spokojnym, umiarkowanym głosem. Nie krzyczę.
 • Nie używam brzydkich słów.
 • Mówię prawdę, dotrzymuję danego słowa.
 • Nie zabieram cudzych rzeczy bez wiedzy właściciela.
 • Wyrażam pozytywne emocje, a kontroluję negatywne.
 • Rozwiązuję konflikty bez przemocy. Znam normy postępowania przyjęte w grupie i odwołuję się do nich.
 • Biorę udział w zajęciach. Pracuję nad swoim rozwojem.
 • Zgodnie współpracuję w grupie w zabawie i nauce.
 • Cierpliwie czekam na swoją kolej (np. na dostęp do toalety, podczas udziału w grze i zabawie zespołowej itp.).
 • Pomagam innym w różnych sytuacjach (np. w wykonaniu trudniejszych zadań, w zabawie, w sprzątaniu itp.).
 • Dbam o porządek w miejscu, w którym przebywam (w sali po skończonej zabawie, w szatni, łazience i w domu).
 • Szanuję zabawki w sali, w ogrodzie oraz zabawki swoich kolegów i koleżanek.
 • Dbam o higienę własnego ciała i wygląd zewnętrzny (zawsze myję ręce przed jedzeniem i po wyjściu z toalety, po przyjściu z ogrodu, kontroluję swój wygląd, myję zęby itp.).
 • Poprawnie zachowuję się przy stole podczas posiłków (np. nie rozmawiam z pełnymi ustami, właściwie posługuję się sztućcami, nie grymaszę, utrzymuję prawidłową postawę ciała).
 • Przestrzegam zasad bezpieczeństwa podczas pobytu w przedszkolu, w ogrodzie i w domu.
 • Kulturalnie i bezpiecznie zachowuję się podczas spacerów i wycieczek.
 • Szanuję prawo innych do odpoczynku ( np. bawię się tak, aby nie przeszkadzać innym).
 • W sposób przyjazny odnoszę się do zwierząt i roślin (opiekuję się tymi, które posiadam w domu, pokonuję własne uprzedzenia do niektórych zwierząt, szanuję przyrodę itp.).