Misja

Misją naszego przedszkola jest nieustanne wyzwalanie aktywności u każdego Dziecka oraz tworzenie warunków do kształtowania u naszych podopiecznych kreatywnego myślenia. Dążymy do rozwijania dziecięcego umysłu tak, aby dziecko samo chciało wiedzieć i odnalazło swoją pasję, którą pomożemy mu rozwijać. Zapewniamy każdemu Dziecku rozwój zgodny z jego indywidualnymi potrzebami. Stwarzamy warunki do rozwoju samodzielności oraz kształtowania odporności emocjonalnej.
 „Słoneczny Domek” to miejsce, gdzie zapewniamy dziecku poczucie bezpieczeństwa i własnej godności oraz zabiegamy o to, aby jego dzieciństwo było szczęśliwe.Do dyspozycji dzieci przygotowane zostały przestronne, słoneczne sale do zajęć, zabaw oraz odpoczynku.
Przedszkole Słoneczny Domek to przedszkole przyjazne dzieciom, w którym mogą czuć się szczęśliwe, spokojne i bezpieczne.
Nasi nauczyciele starają się jak najlepiej poznać każdego przedszkolaka, jego zdolności, problemy oraz pracować z każdym indywidualnie w zależności od potrzeb rozwojowych.
Przedszkole czynne jest 12 miesięcy w roku, od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.30 do 18.00.

Kreując optymalne warunki dla kształtowania Państwa NAJWIĘKSZEGO SKARBU kładziemy nacisk na następujące sfery rozwoju Dziecka: