Przedszkole ul. Modlińska 241

OPIEKA PSYCHOLOGA I LOGOPEDY

  • Przedszkole zapewnia opiekę psychologa i logopedy, którzy diagnozują dzieci, przygotowując dla rodziców charakterystyki ich pociechy, informując o ewentualnych potrzebach.
  • Systematycznie raz na dwa tygodnie, w ramach zajęć przedszkolnych, w poszczególnych grupach wiekowych odbywają się spotkania i zabawy z psychologiem. Psycholog jest również do Państwa dyspozycji w razie jakichkolwiek wątpliwości, czy pytań dotyczących rozwoju Państwa pociechy. W takim przypadku prosimy o kontakt z wychowawcą.
  • W miarę potrzeb organizowane są zajęcia grupowe z logopedą.
  • Raz w tygodniu, na życzenie rodziców, logopeda prowadzi w przedszkolu zajęcia indywidualne z dziećmi wymagającymi szczególnego podejścia – na warunkach finansowych ustalanych pomiędzy rodzicami, a logopedą.