Przedszkole ul. Modlińska 241

Zajęcia dodatkowe

Przedszkolaki mają możliwość uczestnictwa w zajęciach fakultatywnych organizowanych na terenie przedszkola po zakończeniu zajęć dydaktycznych.
Instruktorzy zewnętrzni oferują następujące zajęcia dodatkowe nie objęte programem przedszkola:

  • BALET – Zajęcia prowadzone są przez absolwentkę Szkoły Baletowej, posiadającą wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym. Zajęcia te są niezwykle atrakcyjne dla małych dziewczynek, pozwalając na kształtowanie ich ciała i nabycie gracji.
  • TANIEC – Zajęcia z elementami tańca ludowego, tańca towarzyskiego i tańca nowoczesnego, bardzo lubiane zarówno przez dziewczynki, jak i chłopców; prowadzone przez instruktora tańca mogącego pochwalić się sukcesami w pracy z dziećmi.
  • WARSZTATY PLASTYCZNE – Zajęcia plastyczne rozwijają wyobraźnię, wyzwalają inicjatywę twórczą oraz pozwalają dziecku wyrażać swoje emocje i uczucia poprzez sztukę. Kształtują one nie tylko zmysł estetyczny, ale również usprawniają sprawność manualną dziecka.
  • JUDO LEMUR – W czasie zajęć dzieci uczestniczą w grach i zabawach ruchowych z elementami techniki judo na macie, aby poprzez liczne ćwiczenia nabierać sprawności  fizycznej i stymulować prawidłowy rozwój psychiczny. Systematyczne ćwiczenia niwelują wady postawy, dzieci poznają swoje ciało i potrafią nad nim panować. Wykonując ćwiczenia judo, dzieci stają się bardziej odważne i asertywne.
  • GRY ZESPOŁOWE – PRZEDSZKOLIADA – Pod okiem wykwalifikowanych trenerów nasze przedszkolaki poznają zasady i reguły obowiązujące podczas gier zespołowych. Dodatkowo pomarańczowy Kangur jest dużą motywacją do ćwiczeń i zdobywania kolejnych umiejętności. Zajęcia cieszą się dużym zainteresowaniem wśród naszych przedszkolaków.
  • GRUPA PERKUSYJNA – Ulubiony muzyk dzieci, Pan Marcin, prowadzi grupę perkusyjną z ogromnym zaangażowaniem. Dzieci uczą się i doskonalą umiejętność wybijania rytmu, wydobywania pożądanych dźwięków z instrumentów perkusyjnych. Nasza orkiestra jest uśmiechnięta i zrelaksowana.
  • JĘZYK ANGIELSKI – Pod okiem lektora dzieci poszerzają swoją wiedzę z języka angielskiego. Zajęcia prowadzone w języku angielskim, w małych grupach z pozytywnymi wzmocnieniami. Na zajęciach wykorzystywane są materiały dźwiękowe oraz inne aktywności edukacyjne.

Prosimy zapisywać/wypisywać Dzieci maksymalnie do 27 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym dziecko będzie miało zacząć uczestniczyć w zajęciach. Deklaracje/rezygnacje znajdują się na półce przy biurze.