Przedszkole ul. Modlińska 241

Zajęcia dodatkowe

Przedszkolaki mają możliwość uczestnictwa w zajęciach fakultatywnych organizowanych na terenie przedszkola po zakończeniu zajęć dydaktycznych.
Instruktorzy zewnętrzni oferują następujące zajęcia dodatkowe nie objęte programem przedszkola:

Prosimy zapisywać/wypisywać Dzieci maksymalnie do 27 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym dziecko będzie miało zacząć uczestniczyć w zajęciach. Deklaracje/rezygnacje znajdują się na półce przy biurze.