Ramowy rozkład dnia

Ramowy rozkład dnia

1. Śniadanie                              9.00  –   9.15
2. Obiad dwudaniowy         11:30  – 13:30
3. Podwieczorek                    14.30  –  15.00
4. Kolacja                                 17.00  –  17.15

Program zajęć

Przedszkole zapewnia udział każdego Dziecka w następujących aktywnościach:

Ramowy rozkład dnia*

7:00 – 8.20
schodzenie się dzieci, zabawy swobodne wg zainteresowań, gry stolikowe, słuchanie muzyki, praca indywidualna
8.20 – 8.50
zabawy ruchowe, ćwiczenia poranne, gimnastyka aparatu mowy
8.50 – 9.15
przygotowanie do śniadania, śniadanie
9.15 – 11.45
zajęcia edukacyjne organizowane przez nauczyciela wyzwalające aktywność dzieci w różnych sferach rozwoju, zajęcia z języka angielskiego, zajęcia rytmiczno-muzyczne, pobyt na świeżym powietrzu, spacery, gry i zabawy organizowane przez nauczyciela oraz inspirowane przez dzieci na placu zabaw lub w sali (w zależności od warunków atmosferycznych)
11.30 – 12.30
przygotowanie do obiadu, obiad – I danie, II danie
12.30 – 14:00
zajęcia relaksacyjne, słuchanie muzyki klasycznej, słuchanie bajek literackich i muzycznych, drzemka dla najmłodszych grup
14:30 – 15:00
przygotowanie do podwieczorku, podwieczorek
15.00 – 17.00
gry i zabawy dowolne lub zorganizowane na placu zabaw lub w sali, zajęcia wyrównawcze
17.00 – 17.15
Kolacja
17.15 – 18.00
rozchodzenie się dzieci, zabawy swobodne wg zainteresowań dzieci

*Ramowy rozkład dnia jest dostosowywany do potrzeb poszczególnych grup wiekowych.