Zasady pobytu w przedszkolu

Zasady Pobytu Dziecka w Przedszkolu SŁONECZNY DOMEK

 • Przedszkole zapewnia każdemu przyjętemu pod opiekę Dziecku bezpieczne i higieniczne warunki pobytu. Przedszkole zapewnia opiekę wykwalifikowanej, odpowiedzialnej i troskliwej kadry.
 • Przedszkole jest otwarte od poniedziałku do piątku od 6.30 do 18.00, z wyłączeniem świąt, dni ustawowo wolnych od pracy oraz dni wskazanych w Statucie.
 • Dziecko przyjmowane jest pod opiekę Przedszkola po podpisaniu Umowy.
 • Z uwagi na samopoczucie dziecka i stan zdrowia pozostałych dzieci przebywających w Przedszkolu, Dziecko przyjmowane jest do Przedszkola jedynie w dobrym stanie zdrowia.
 • Każdemu Dziecku w czasie pobytu w przedszkolu podane zostaną cztery zdrowe, smaczne i nielimitowane posiłki. Jedzenie, ze względów sanitarnych, może być spożywane tylko na terenie przedszkola (nie jest wydawane na wynos). 

Opłaty:

 • Co miesiąc (do 5 dnia danego miesiąca z góry) Opiekun zobowiązany jest wpłacić opłatę za wyżywienie, na podstawie wyliczeń dostarczanych pocztą email oraz w formie papierowej (do odbioru u wychowawcy)
 • Na początku każdego roku Rada Rodziców zawiera umowę ubezpieczenia obejmującą dzieci uczęszczające do przedszkola. Opłaty za ubezpieczenie na cały rok szkolny wnosi Rodzic za pośrednictwem Rady Rodziców. Z ubezpieczenia można zrezygnować składając pisemne oświadczenie.
 • Opiekunowie Dziecka pokrywają koszty zakupu kompletu książek (kart pracy) wybranych przez wychowawcę, do nauki w danym roku szkolnym.
 • Wyprawkę plastyczną zakupuje przedszkole. Rodzice mają prawo współfinansować zakup dodatkowych materiałów plastycznych.
 • Po podpisaniu umowy z przedszkolem, Rodzic zobowiązany jest każdego dnia pobytu dziecka w przedszkolu odbijać kartę podczas przyprowadzania i odbierania dziecka. Karta przypisana jest do dziecka, a koszty jej nabycia opłaca Rodzic (opłata bezzwrotna).
 • W przypadku pozostawania przez Opiekuna z Dzieckiem na terenie Przedszkola po godzinie 18.00, za każdą rozpoczętą godzinę naliczana jest opłata w wysokości 35 zł.